03
Th11-2020
Nhập môn
15:26:32

Khóa học Nhập môn Thời gian: 14:00 - 17:30 Ngày: thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6 Học phí 70.000 VNĐ/buổi Chi tiết Dành cho các bạn đã mới bắt đầu học cờ HLV: ...

03
Th11-2020
Cơ bản
15:20:38

Khóa học CƠ BẢN Thời gian: 14:00 - 17:30 Ngày: thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6 Học phí 70.000 VNĐ/buổi Chi tiết Dành cho các bạn đã qua khóa Nhập môn, tranh chấp ...